Badania — kiedy do okulisty?

Jeszcze kilka lat temu pacjenci zgłaszali się do okulisty przy stanie zapalnym oczu oraz po utracie noszonych dotychczas okularów lub gdy te były "za słabe". Obecnie bardzo poprawiła się świadomość pacjentów i coraz częściej przychodzą na badania profilaktycznie, co ważne często przyprowadzane są dzieci przed podjęciem nauki w szkole — też profilaktycznie.

 

Kiedy na badania?

Noworodki i niemowlęta — badanie zalecane jest w granicach 3-4 miesiąca życia dziecka. Ocenie podlega odcinek przedni oraz badanie dna oczu (po kroplach rozszerzających źrenice). Badania nie są bolesne dla dziecka i nie mają negatywnego wpływu na oczy dziecka. Lekarz ocenia przejrzystość ośrodków optycznych (czy nie ma zaćmy), oceniając dno oczu wyklucza poważne schorzenia np. retinopatię wcześniaczą, zanik nerwu wzrokowego, czy nowotwory oka.

Dzieci można badać zaraz po urodzeniu, natomiast powinno się w 4 m-cu życia ocenić dno oczu, później w 12 i 24 m-cu życia dziecka. Do 1. roku w naszym gabinecie mamy możliwość badania refrakcji dziecka specjalną kamerką pediatryczną Plus optix! Badanie jest krótkie, dokładne, wykazujące wadę. Na tej podstawie można ocenić konieczność wypisania okularów korekcyjnych. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy dziecko jeszcze nie mówi i nie pokazuje obrazków na planszach i tablicach Snellena.

Dzieci 2–3-letnie potrafią nazywać i odczytać obrazki, można więc ocenić ostrość wzroku do dali i do bliży oraz widzenie przestrzenne. W tym przedziale wiekowym ważne jest wczesne wykrycie dużych wad, różnicy pomiędzy oczyma oraz zeza. Im wcześniej zaczniemy leczyć ww. wady, tym większe jest prawdopodobieństwo poprawy. Zbyt późne leczenie może skutkować znacznym niedowidzeniem i utrwaleniem zeza.

Dzieci 3–5-letnie, tzw. przedszkolne, są bardzo pomocne przy badaniach, chętnie współpracują pokazując kolory, odczytując obrazki i cyfry (do dali i bliży), oceniając widzenie stereoskopowe. Również zlecone okulary w większości przypadków noszą chętnie.

Dzieci szkolne i młodzież (6–16 lat) — badania profilaktyczne 1 raz w roku, przy braku dolegliwości. Po stwierdzeniu wady wskazane badanie kontrole co 6 m-cy. Po 10. roku życia często pojawia się wada minusowa — krótkowzroczna, związana z szybkim wzrostem oraz silną akomodacją oczu. Zbyt długie korzystanie z komputerów, laptopów i telefonów komórkowych (gry) może przyspieszyć i pogorszyć ten proces. Właściwa higiena wzroku, dieta i ćwiczenia wzrokowe są istotnym elementem w terapii leczniczej.

Osoby dorosłe — badania kontrolne co 2 lata profilaktycznie. Kontrola ostrości wzroku — dal i bliż, dopasowanie właściwej korekty okularowej. Badanie odcinka przedniego i soczewki(wykluczenie zaćmy). Pomiar ciśnienia śródgałkowego i ocena dna oczu pomagają w diagnostyce wielu chorób, takich jak: jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, ocena stopnia nadciśnienia tętniczego, zmian cukrzycowych i innych. Wiele z tych schorzeń może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń siatkówki oczu, a nawet do ślepoty.

Pozostałe badania (perymetria, USG, OCT i inne) zleca lekarz okulista po badaniach podstawowych, o ile jest wskazana dalsza diagnostyka.