Wykrywanie schorzeń narządu wzroku u niemowląt i małych dzieci

Opublikowano: 
6 luty 2018

W ostatnich latach, dzięki postępowi technicznemu, zostały wprowadzone nowe metody badań skriningowych narządu wzroku u dzieci. W metodzie fotoskriningu kamera wideo rejestruje zmiany w konfiguracji światła odbitego od dna oka. Dane te są analizowane przez komputer i podawane w postaci wyników liczbowych. Daje to możliwość oceny: wad wzroku, zeza, rozstawu źrenic, zmian źrenicznych, przejrzystości ośrodków optycznych, ubytków tęczówki.

Badanie jest dla dziecka komfortowe — wykonuje się je z odległości 1 metra, trwa 10-20 sekund, dziecko siedzi na kolanach u rodzica, dlatego czuje się bezpiecznie. Można je wykonywać u dzieci od 6. miesiąca życia. Jest to bardzo ważna nowa metoda badań, mogąca służyć jako metoda przesiewowa do wczesnego wykrywania wad u dzieci.

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie urządzeniem do tego typu badań jest aparat Plusoptix (używany od kilku lat w naszym gabinecie) i Spot Vision Screener. Są to urządzenia bardzo pomocne również podczas badań dzieci niepełnosprawnych, które trudno zbadać autorefraktometrem tradycyjnym.

 

Dane pochodzą z artykułu prof. Marka Prosta "Wczesne wykrywanie schorzeń narządu wzroku u dzieci" z CX NEWS 1/61/2018.